Farnosť Trnové

SV. OMŠE V KOSTOLE

Pondelok, utorok, streda, piatok o 17.00 h
Štvrtok o 7.00 h
Sobota o 16.00 h s platnosťou na nedeľu
Nedeľa o 7.15 h; o 10.15 h; 11.15 h – odporúča sa pre prvoprijímajúce deti s doprovodom a pre birmovancov
V kostole treba dodržať šachovnicové sedenie
Platí od 16.11.

BIRMOVANIE 2021

Birmovanie skupiny ABC

16. júl 1995 - posvätenie kostola sv. Cyrila a Metoda Jánom kardinálom Korcom

Ďakujeme všetkým, ktorí kostol stavali,
ktorí kostol 25 rokov zveľadujú
a ktorí doň s nábožnosťou vstupujú.